Nieuws

Wetsvoorstel datalekken is aangenomen

23-07-2015

Op 26 mei 2015 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel meldplicht datalekken aangenomen. De verplichting tot het melden van datalekken door verantwoordelijken en bewerkers wordt geregeld door aanvullende bepalingen op te nemen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw). Tevens is geregeld dat de maximale bestuurlijke boete, die het College bescherming persoonsgegevens (CBP) kan opleggen bij overtredingen, € 810.000 bedraagt. In de oude situatie was dit bedrag maximaal € 4.500.

Als gevolg van dit aangenomen voorstel ontstaan bij de verwerking van (persoons)gegevens aansprakelijkheids- en kostenrisico’s voor organisaties. Binnen ketens en netwerken moeten deugdelijke contracten worden opgesteld, waaronder een bewerkersovereenkomst, die deze risico's beheersen en daarmee de organisatie weerbaar maken.

Qubical heeft hier gelijk op gereageerd door het ISO27001:2013 traject op te starten. Bij Qubical doen wij er alles aan om onze dienstverlening te optimaliseren met een duidelijke focus op continuïteitswaarborging en beveiliging. Aan de hand van de certificering kunnen wij aantonen dat onze organisatie voldoet aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging en onze dienstverlening nog meer professionaliseren.

Zoek een vestiging in uw buurt