Disclaimer

Disclaimer

Deze website is te goeder trouw gemaakt, biedt geen garantie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen voorkomen. Qubical aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van gegevens die de site verschaft. Qubical kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.

Zoek een vestiging in uw buurt